Poskytované služby

Konzultační a poradenská činnost
 • Analýza zakázky
 • Analýza staveniště
 • Specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • Specifikace potřebných prací a profesí
 • Závěry
Zajištění potřebných průzkumů (Neposkytujeme samostatně, POUZE jako součást naší projekční činnosti)
 • Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
 • Radonový průzkum
 • Stavebně technický průzkum
 • Mykologický průzkum
 • Zaměření objektu
 • Geodetické zaměření pozemku
Komplexní projektová příprava a související inženýrská činnost
 • Studie
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Projekt pro provedení stavby
Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele
 • Vypracování podkladu pro nabídkové řízení
 • Zabezpečení nabídkového řízení na dodávku stavby a jeho vyhodnocení
Odborná pomoc při výběru dodavatele
 • Příprava smluvních podmínek pro dodávku stavby
 • Příprava a kontrola údajů pro smlouvu
 • Dohled nad dodržením zapracování výsledků nabídky do smlouvy
Autorský dozor stavby
 • Dohled nad dodržením stavební dokumentace a závěrů stavebního řízení
 • Dohled nad zpracováním dodavatelské dokumentace
 • Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti platné dokumentaci
 • Účast na odevzdání a převzetí stavby
Kolaudační řízení
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Účast při kolaudačním řízení