Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele

Vypracování podkladu pro nabídkové řízení

Vypracování seznamu prací a dodávek, které jednoznačně určují kvalitu a rozsah stavebních a profesních prací. Textová část popisu prací (nebo slepého rozpočtu) je doplněna výkresovou částí s podrobností podle fáze na kterou podklad pro nabídku navazuje (stavební řízení, projekt pro provedení stavby) U veřejných zakázek jsou podklady v souladu se zákonem, u ostatních v rozsahu a podrobnostech závislých na přání klienta o míře přesnosti nabídky.

Zabezpečení nabídkového řízení na dodávku stavby a jeho vyhodnocení

Na přání klienta oslovení několika stavebních firem (počet záleží na přání klienta, u státních zakázek v souladu se zákonem), předávání podkladů pro nabídku a organizace celého nabídkového řízení.

Odborná pomoc při výběru dodavatele

Vyhodnocení jednotlivých nabídek, srovnání cen a nabízených prací. Vše za spolupráce zúčastněných profesí.

zpět...