Konztultační a poradenská činnost

Analýza zakázky

Shromáždění informací o budoucí výstavbě. Prostudování zadání klienta, případné okomentování zřejmých rizik a vyplývající korekce zadání.

Analýza staveniště

Prohlídka budoucího staveniště, případný rozbor vhodnosti pro danou výstavbu

Specifikace potřebných podkladů a průzkumů

Podle druhu, místa a složitosti budoucí výstavby se předběžně určí jaké podklady a průzkumy jsou nezbytné k zahájení projektových prací. Případně se rozdělí dle času, ve kterém je nutné je získat.

Specifikace potřebných prací a profesí

Rozbor budoucí výstavby z hlediska typu stavebních prací a požadavků na specializované profese.

Závěry

Shrnutí všech získaných poznatků, analýz a požadavků týkající se budoucí výstavby.

zpět...