Autorský dozor stavby

Dohled nad dodržením stavební dokumentace a závěrů stavebního řízení

V průběhu stavby dohlížet nad dodržením dokumentace ke stavebnímu řízení a závěrů ze stavebního řízení. Poskytování potřebných vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

Dohled nad zpracováním dodavatelské dokumentace

Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování jednotlivých dodavatelských (realizačních, dílenských) dokumentací. Kontrola dodavatelských dokumentací z hlediska dodržení záměru projektu pro provedení stavby a projektu ke stavebnímu řízení.

Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti platné dokumentaci

Posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovávaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a akazatelů. Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci

Účast na odevzdání a převzetí stavby

Při odevzdání a převzetí stavby sledovat a upozorňovat na skutečnosti, které se přímo týkají zpracované projektové dokumentace.

zpět...