Příprava smluvních podmínek pro dodávku stavby

Příprava a kontrola údajů pro smlouvu

Vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Dohled nad dodržením zapracování výsledků nabídky do smlouvy

Kontrola dodržení podmínek nabídky v textu smlouvy s dodavatelem stavby, zhodnocení rizik a navrhovaných záruk.

zpět...