Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Stavební management

Společnost SPEKTRA Praha poskytuje "pasivní" stavební management zahrnující inženýrské činnosti a služby, pro vyjasnění a provedení výběru nejvhodnějšího postupu a stanovení odpovídajících smluvních vztahů pro přípravu a realizaci investiční akce. Výsledkem těchto činností je sestavení dodavatelského systému formou výběrových řízení, rozdělení rizik a kompetencí souvisejících s realizací díla a udržení požadované míry vlivu investora. Následně společnost provádí investorskou inženýrskou činnost a vede stavbu.
Společnost rovněž provádí přípravu a realizaci staveb formou "aktivního" stavebního managementu, kdy přebírá veškeré investorské inženýrské činnosti, technické a obchodní kompetence při její realizaci.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310