Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Konzultační a poradenská činnost
 
Analýza zakázky
Shromáždění informací o budoucí výstavbě. Prostudování zadání klienta, případné okomentování zřejmých rizik a vyplývající korekce zadání.
Analýza staveniště
Prohlídka budoucího staveniště, případný rozbor vhodnosti pro danou výstavbu
Specifikace potřebných podkladů a průzkumů
Podle druhu, místa a složitosti budoucí výstavby se předběžně určí jaké podklady a průzkumy jsou nezbytné k zahájení projektových prací. Případně se rozdělí dle času, ve kterém je nutné je získat.
Specifikace potřebných prací a profesí
Rozbor budoucí výstavby z hlediska typu stavebních prací a požadavků na specializované profese.
Závěry
Shrnutí všech získaných poznatků, analýz a požadavků týkající se budoucí výstavby.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310