Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Průmyslová výstavba
 
 9. Centrální a analytické laboratoře VÚFB, Léčiva a.s. 
Kompletní rekonstrukce části objektů 410, 411, 412 v areálu Zentiva a.s. (dříve Léčiva a.s.).
 
stupně projektustavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení
investorLéčiva a.s.
generální projektantSpektra Praha spol. s r.o.
investiční náklad15 mil. Kč
projekt2000
realizace2000-2001
 
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310