Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Soutěž o nejlepší návrh řešení lokality Hovorčovice

Základní informace
Obec Hovorčovice se nachází na severním okraji Prahy. Samotný pozemek se nachází na hranici obce, z jižní strany ohraničené stávající zástavbou, na východní a západní straně bude lokalita zastavěna přibližně ve stejném termínu řadovými a solitérními RD. Ze severní strany sousedí pozemky z ½ se stávajícím objektem většího venkovského sídla s chovem koní, a z ½ bude lokalita ohraničena solitérními RD.
Urbanistická koncepce
Komunikace na východním a západním kraji pozemku jsou propojeny a to jednou dvousměrnou vozovkou a jednou částečně dvousměrnou a částečně jednosměrnou. Tyto vozovky spolu s navrženou vozovkou sever-jih tvoří komunikační páteř řešeného území. V protnutí těchto vozovek je navrženo „centrum“ obytné zóny tvořící přirozeným způsobem náměstí s parkovacími místy, zelení (parkem) a občanskou vybaveností v přízemí obytného domu. Kolem tohoto centra jsou umístěny tří a čtyřpodlažní obytné domy. Na východ i západ od centra jsou rozmístěny menší objekty rodinných domů s jedním až třemi byty.
Západní strana je rozdělena komunikacemi na tří části. V „severní“ jsou navrženy řadové dvoubytové RD připojené na komunikaci na hraně pozemku a jednotlivé dvoubytové RD napojeny na páteřní komunikaci východ-západ. Ve „střední“ části jsou též navrženy řadové dvoubytové RD a jednotlivé dvoubytové RD a v „jižní“ části řadové dvoubytové RD.
Východní strana je komunikací v místě stávajícího rozvodu STL plynu rozdělena na dvě části. V jedné přiléhající k vozovce na západní straně pozemku jsou navrženy trojbytové RD a ve druhé jsou navrženy trojbytové RD v kombinaci s řadovými dvoubytovými RD.
Celá východní strana lokality je ze severu lemována jednotlivými RD a z jihu řadovými (jednobytovými) RD.
Na jižní straně lokality, v cípu pozemku sousedící se zemědělskými objekty je navržena zelená plocha, která jde využít buď na vytvoření klidové zóny v podobě parku a nebo na vybudování sportoviště (tenis, malá kopaná, volejbal...).
Na protilehlé straně pozemku, u objektů bytových domů je také navržena zelená plocha, která se dá využít na dětské hřiště.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310