Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Autorský dozor stavby
 
Dohled nad dodržením stavební dokumentace a závěrů stavebního řízení
V průběhu stavby dohlížet nad dodržením dokumentace ke stavebnímu řízení a závěrů ze stavebního řízení. Poskytování potřebných vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
Dohled nad zpracováním dodavatelské dokumentace
Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování jednotlivých dodavatelských (realizačních, dílenských) dokumentací. Kontrola dodavatelských dokumentací z hlediska dodržení záměru projektu pro provedení stavby a projektu ke stavebnímu řízení.
Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti platné dokumentaci
Posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovávaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a akazatelů.
Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci
Účast na odevzdání a převzetí stavby
Při odevzdání a převzetí stavby sledovat a upozorňovat na skutečnosti, které se přímo týkají zpracované projektové dokumentace.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310