Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele
 
Vypracování podkladu pro nabídkové řízení
Vypracování seznamu prací a dodávek, které jednoznačně určují kvalitu a rozsah stavebních a profesních prací. Textová část popisu prací (nebo slepého rozpočtu) je doplněna výkresovou částí s podrobností podle fáze na kterou podklad pro nabídku navazuje (stavební řízení, projekt pro provedení stavby)
U veřejných zakázek jsou podklady v souladu se zákonem, u ostatních v rozsahu a podrobnostech závislých na přání klienta o míře přesnosti nabídky.
Zabezpečení nabídkového řízení na dodávku stavby a jeho vyhodnocení
Na přání klienta oslovení několika stavebních firem (počet záleží na přání klienta, u státních zakázek v souladu se zákonem), předávání podkladů pro nabídku a organizace celého nabídkového řízení.
Odborná pomoc při výběru dodavatele
Vyhodnocení jednotlivých nabídek, srovnání cen a nabízených prací. Vše za spolupráce zúčastněných profesí.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310