Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Kolaudační řízení
 
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení se zpracovává na základě předané dokumentace, do které jsou červenou tužkou zakresleny odchylky od platné projektové dokumentace (zajišťuje dodavatel stavby ve spolupráci s technickým dozorem). Takto zpracovaná dokumentace je předkládána státním orgánům při kolaudaci.
Účast při kolaudačním řízení
Fyzická účast při kolaudačním řízení, případné vysvětlování změn oproti projektu ke stavebnímu řízení.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310