Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Konzultační a poradenská činnost
Analýza zakázky
Analýza staveniště
Specifikace potřebných podkladů a průzkumů
Specifikace potřebných prací a profesí
Závěry
Zajištění potřebných průzkumů (v rámci projekční zakázky)
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
Radonový průzkum
Stavebně technický průzkum
Mykologický průzkum
Zaměření objektu
Geodetické zaměření pozemku
Komplexní projektová příprava a související inženýrská činnost
Návrh stavby
Dokumentace k územnímu řízení
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Projekt pro provedení stavby
Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele
Vypracování podkladu pro nabídkové řízení
Zabezpečení nabídkového řízení na dodávku stavby a jeho vyhodnocení
Odborná pomoc při výběru dodavatele
Příprava smluvních podmínek pro dodávku stavby
Příprava a kontrola údajů pro smlouvu
Dohled nad dodržením zapracování výsledků nabídky do smlouvy
Autorský dozor stavby
Dohled nad dodržením stavební dokumentace a závěrů stavebního řízení
Dohled nad zpracováním dodavatelské dokumentace
Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti platné dokumentaci
Účast na odevzdání a převzetí stavby
Kolaudační řízení
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Účast při kolaudačním řízení
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310