Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Průmyslová výstavba
 
 10. Centrální laboratoře pevné fáze, Léčiva a.s. 
Kompletní rekonstrukce části objektů 410, 411, 412 v areálu Zentiva a.s. (dříve Léčiva a.s.).
 
stupně projektustavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení
investorLéčiva a.s.
generální projektantSpektra Praha spol. s r.o.
investiční náklad20 mil. Kč
projekt2003
realizace2003-2004
Realizace stavby
 
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310