Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Průmyslová výstavba
 
 8. Laboratoře mikrobiologické kontroly, Léčiva a.s. 
Kompletní rekonstrukce prostor 2. patra obektu 410 na laboratoře mikrobiologické kontroly. V rámci prací byla provedena i generální oprava střechy, na kterou se umistíly jednotky VZT a chlazení, výměna oken a zateplení fasády.
 
stupně projektustavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení
investorLéčiva a.s.
generální projektantSpektra Praha spol. s r.o.
projektantitechnologická část-PharService a.s.
investiční náklad35 mil. Kč
projekt2002
realizace2002-2003
Realizace stavby
 
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310